Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

De bouw in cijfers

Jaarverslag Constructiv | 2018

1. Socio-economische evolutie

Kerncijfers bouw

De onderstaande tabel bevat de kerncijfers in verband met het aantal werkgevers bouw, de tewerkstelling en de loonmassa voor de periode 2016-2018.

2016

20172018
evolutie 2016/2015evolutie 2017/2016evolutie 2018/2017
activiteitsvolume (in miljoen €)
(toegevoegde waarde, seizoengezuiverd, in prijzen van 2016)
€ 19.952-0,1%€ 19.794-0,8%€ 19.9710,9%
aantal werkgevers bouw24.50924.64124.367
TEWERKSTELLING
 - arbeiders onderworpen aan de Belgische RSZ (DMFA)
 in aantal koppen
  • aantal reguliere arbeiders
149.729-1,4%149.231-0,3%147.869-0,9%
  • aantal uitzendarbeiders
15.86020,5%17.50210,4%18.6706,7%
in aantal voltijdsequivalenten, inclusief uitzendarbeid117.252-0,9%117.114 -0,1% 118.090 +0,8%
- buitenlandse gedetacheerde arbeidskrachten (LIMOSA)
aantal meldingen507.37819,8%511.7050,9%453.962-11,3%
aantal (unieke) arbeiders101.8199,5%101.358-0,5%75.758-29,2%
aantal (unieke) zelfstandigen21.54915,2%23.3698,4%25.1517,6%
aantal aan de RSZ aangegeven dagen (DMFA)
- totale aantal dagen37.841.209-1,1%37.604.741-0,6%37.536.216-0,2%
- gepresteerde dagen met loon26.916.456-0,4%26.933.0430,1%27.170.4940,9%
- dagen economische werkloosheid905.212-22,8%753.295-16,8%624.640-17,1%
- dagen weerverlet1.653.6769,3%1.539.966-6,9%1.362.103-11,5%
- overige dagen (rustdagen, ziekte, ...)8.365.865-2,0%8.378.4070,2%8.378.9790,0%
loonmassa aan 108% (in miljoen €)€ 3.603,20,9%€ 3.693,82,5%€ 3.828,23,6%

Vaststellingen

Op basis van deze tabel kunnen we een aantal vaststellingen doen voor 2018:
  • Het activiteitsvolume is gestegen na twee jaar op rij licht gedaald te zijn. 
  • Het aantal werkgevers is stabiel gebleven. 
  • Het aantal arbeiders (regulier en interim) in voltijdsequivalenten is in 2018 met bijna 1% gestegen.
  • In voltijdsequivalenten stijgt de totale tewerkstelling (van zowel uitzendarbeiders als reguliere arbeiders) in de bouwsector. 
  • Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeiders dat actief is op Belgische werven, kende in 2018 een aanzienlijke terugval. Waarschijnlijk is deze cijfermatige daling het gevolg van de veranderde manier waarop meldingen ingediend moeten worden (er wordt sinds 2018 een nauwere definitie van de bouwsector gehanteerd). Ook werden de buitenlandse werkgevers gewezen op hun verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid (met een financiële impact), wat gedeeltelijk zou kunnen verklaren waarom er minder meldingen van gedetacheerde arbeiders gedaan werden.
  • Het aantal gedetachteerde zelfstandigen blijft daarentegen wel stijgen. 
  • Hoewel het aantal arbeiders licht daalde, steeg het aantal gepresteerde dagen in de bouwsector. Indicatief hiervoor is de forse terugval van het aantal dagen economische werkloosheid en weerverlet.
  • De stabilisering van de binnenlandse tewerkstelling, gekoppeld aan een verhoging van de uurlonen met gemiddeld 2,1% op jaarbasis, zorgde in 2018 voor een loonmassastijging van 3,6%.

Conclusie

Ondanks een afname van het aantal reguliere arbeiders met zowat 20.000 eenheden (in voltijdsequivalenten) sinds begin 2012, blijft de bouwsector met zijn +/- 150.000 arbeiders een van de belangrijkste werkgevers van het land. Daarenboven is deze nettodaling van het arbeidersbestand eerder te wijten aan het niet vervangen van arbeiders die de sector verlaten dan aan een toename van de uitstroom van arbeidskrachten.

De jaarlijkse in- en uitstroom is in de voorbije jaren opnieuw naar elkaar toe beginnen te groeien. Dankzij deze trend mag worden aangenomen dat de sector jaarlijks nood heeft aan zowat 18.000 nieuwe arbeidskrachten ter vervanging van de arbeiders die de sector verlaten omwille van natuurlijk verloop of andere carrièrewendingen (+/- 12% in 2018). Aangezien instroom klassiek voor een groot deel uit jongeren bestaat, betekent dit dat de sector nog altijd veel kansen kan bieden aan jonge en goed opgeleide toekomstige bouwvakkers. 

Vandaar dat we graag Duaal leren onder de aandacht brengen in ons dossier In de kijker. Dit is het opleidingsinstrument bij uitstek dat 
jongeren uitstekend voorbereid op de realiteit van de bouw. De bouwsector staat dan ook achter dit systeem en zal bijkomende inspanningen doen om de bekendheid ervan te vergroten en de nodige ondersteuning te bieden. 

De jaarlijkse in- en uitstroom is in de voorbije jaren opnieuw naar elkaar toe beginnen te groeien.