Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

2. Het sectoraal aanvullend pensioen


Aantal actief en passief aangeslotenen in 2018, verdeling per leeftijd

Bron: Constructiv
De totale activa van het pensioenfonds eind 2018 bedragen € 667 miljoen in marktwaarde, terwijl de pensioenverbintenissen, ook de technische provisies genoemd, € 534 miljoen bedragen.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van het jaarlijkse rendement op de belegde activa alsook van de dekkingsgraad van de pensioenverplichtingen door activa weer sinds de oprichting van Pensio B.

Bron: Pensio B
Eind 2018 bedraagt het geannualiseerd rendement sinds de oprichting in 2007 5,3%. Hierdoor beschikt het sectoraal pensioenfonds over een buffer van 23% om schommelingen op de financiële markt op te vangen.

Bron: Pensio B